Hướng dẫn khách hàng

Phản hồi về chất lượng dịch vụ

Sau khi thực hiện xong dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành bàn giao và thực hiện bảo hành cho khách hàng. Trong trường hợp phát hiện lỗi thuộc về chất lượng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện lại miễn phí dịch vụ cho khách hàng. Nhằm cải thiện dịch vụ tại Thanhlapgiayphep gửi cho bạn bản đánh giá về chất lượng dịch vụ và rất mong nhận được sự hợp tác của bạn.

Cách hủy dịch vụ và hoàn tiền

Nếu trong quá trình giải quyết lỗi về dịch vụ mà khách hàng không cảm thấy hài lòng và muốn hủy dịch vụ thì có thể giải quyết bằng cách:

  • Liên hệ trực tiếp đến nhân viên tư vấn tại văn phòng Thanhlapgiayphep 
  • Điền vào đơn yêu cầu hủy dịch vụ và hoàn tiền (tham khảo tại mục điều khoản hủy dịch vụ và thời gian xử lý hoàn tiền)