Dịch vụ làm sổ sách kế toán tại quận 4 TPHCM – Thanhlapgiayphep

Khách hàng đang cần dùng dùng đến dịch vụ làm sổ sách kế toán tại quận 4 TPHCM của Thanhlapgiayphep bởi hệ thống kế toán của doanh nghiệp đang bị đảo lộn. Để hiểu rõ hơn, bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ các thông tin cần thiết.

1. Dịch vụ làm sổ sách kế toán là gì?

Dịch vụ làm sổ sách kế toán tại quận 4 TPHCM

Dịch vụ làm sổ sách kế toán là việc xác định việc hạch toán, hạch toán theo chuẩn mực kế toán để lập báo cáo tài chính, khóa sổ thuế, in sổ kế toán, … để thực hiện các công việc sau đây: lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế, in sổ kế toán…. 

Nếu điều này chính xác và hiệu quả, các công ty chắc chắn cần một đội ngũ kế toán chuyên nghiệp, uy tín hiện nay tại quận quận 4 là dịch vụ làm sổ sách kế toán Thanhlapgiayphep.

Xem thêm: Dịch vụ làm sổ sách kế toán tại quận 1 TPHCM – Thanhlapgiayphep

2. Đối tượng cần dịch vụ làm sổ sách kế toán tại quận 4 TPHCM

Dịch vụ làm sổ sách kế toán tại quận 4 TPHCM

Các loại sổ cái khác nhau cho phép các công ty lập và trình bày các báo cáo tài chính phản ánh các giao dịch kinh tế diễn ra trong năm. Các hệ thống kế toán khác nhau được quy định tùy thuộc vào hệ thống kế toán tổng. 

Đồng thời, để tránh những khoản phạt từ Cơ quan Thuế, kiểm toán thì sổ sách kế toán phải được lưu giữ theo quy định, cung cấp mức độ chính xác đến từng chi tiết, cung cấp số liệu thể hiện tình hình lãi lỗ của hoạt động kinh doanh.

Trong các trường hợp sau, bạn nên cân nhắc sử dụng dịch vụ làm sổ sách kế toán (còn được gọi là dịch vụ xác minh hồ sơ kế toán), tại Thanhlapgiayphep gồm có:

 • Các công ty chưa bao giờ lưu giữ các giấy tờ của hoạt động thu, chi, đóng thuế, trả lương,…
 • Các công ty có kế toán, nhưng sổ sách không chính xác vì trình độ chuyên môn không cao.
 • Các doanh nghiệp đang trong quá trình quyết toán thuế, cần một dịch vụ kiểm soát lại giấy tờ chặt chẽ hơn.
 • Các công ty không muốn bỏ tiền ra thuê kế toán và các vật tư phục vụ cho kế toán.
 • Công ty đã có sổ sách kế toán nhưng không chắc chắn về số liệu của kế toán viên.

3. Công việc của dịch vụ làm sổ sách kế toán tại quận 4 TPHCM của Thanhlapgiayphep

Tư vấn chính sách thuế 

Đăng ký mã số thuế – khai thuế – nộp thuế – hoàn thuế – quyết toán thuế – hóa đơn – chứng từ – khiếu nại – báo cáo – kiểm tra, kiểm soát – quản lý vi phạm trong lĩnh vực thuế. Đưa ra những sai lầm phổ biến để doanh nghiệp nên tránh.

Tư vấn lập hồ sơ thuế ban đầu 

 • Tư vấn và lập hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế 
 • Thay mặt kế toán trưởng, mua hóa đơn và sổ cái 
 • Liên hệ và giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế

Tư vấn thực hiện khai thuế hàng tháng 

 • Báo cáo hóa đơn, chứng từ thu mua, chứng từ mua bán, chứng từ mua bán 
 • Lập báo cáo thống kê trong tháng nộp cho phòng thống kê nơi đặt trụ sở kinh doanh 

Tư vấn lập sổ sách kế toán và quyết toán thuế 

 • Hạch toán và ghi sổ sách bằng phần mềm kế toán; 
 • Giải quyết các vấn đề nảy sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ; 
 • Báo cáo nhập xuất tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm; 
 • Trích khấu hao tài sản cố định hàng năm. Bảng lương nhân sự.
 • Bảng cân đối kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng / hàng quý / hàng năm; 
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp – gián tiếp) 
 • Lập báo cáo tài chính vào cuối năm – Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tư vấn về việc phát triển các mô hình kế toán

 • Phân loại chi phí chuẩn bị ước tính chi phí 
 • Xác định giá thành sản phẩm
 • Phân tích chi phí
 • Hạch toán đáng tin cậy
 • Đánh giá hiệu quả
 • Quản lý chi phí 
 • Báo cáo hiệu quả và chi phí.

Xem thêm: Dịch vụ làm sổ sách kế toán tại quận 2 TPHCM – Thanhlapgiayphep

4. Các hồ sơ cần chuẩn bị khi sử dụng dịch vụ làm sổ sách kế toán tại quận 4 TPHCM

Dịch vụ làm sổ sách kế toán tại quận 4 TPHCM

 • Hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào đầu ra phát sinh trong năm cần lập sổ sách kế toán; 
 • Báo cáo sao kê tài khoản ngân hàng trong năm để lập sổ cái; 
 • Bảng lương, thông tin chi tiết nhân viên khi công ty trả lương cho nhân viên; 
 • Thông tin đăng nhập trên trang khai thuế điện tử; 
 • Đối với các công ty sản xuất: cung cấp thông tin về tiêu chuẩn sản phẩm; 
 • Đối với các công ty xây dựng: cung cấp dự toán công trình hoặc thông tin vật tư xuất cho công trình xây dựng; 
 • Số liệu sổ sách kế toán của năm cũ (1 năm trước khi làm sổ kế toán)

5. Chi phí của dịch vụ làm sổ sách kế tại quận 4 TPHCM

Dịch vụ làm sổ sách kế toán tại quận 4 TPHCM có giá rẻ nhất thị trường hiện nay, phụ thuộc vào các nhóm ngành thương mại tư vấn hay xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – nhà hàng – lắp đặt … mà sẽ có mức giá khác nhau.

Tuy nhiên tùy thuộc vào năm thành lập, số lượng hóa đơn GTGT và chi tiết của hồ sơ mà mức giá sẽ thay đổi.

6. Lưu ý khi sử dụng dịch vụ kế toán

Xác định năng lực chuyên môn của nhân viên kế toán 

Để đạt được hiệu quả và đảm bảo công việc của công ty, các nhà quản lý phải đánh giá và xác định năng lực chuyên môn của nhân viên kế toán trước khi thuê họ. Cách xác định năng lực chuyên môn của kế toán là: 

 • Tùy thuộc vào kinh nghiệm làm việc, độ tuổi làm việc, khả năng quản lý các vấn đề liên quan: những người có năng lực chuyên môn cao có xu hướng cung cấp hồ sơ, sổ sách hiệu quả các ngành nghề đã từng làm kế toán. 
 • Mỗi ngành nghề kinh doanh đặc biệt có các nghiệp vụ kế toán riêng biệt, đặc biệt là các ngành dịch vụ. Người quản lý phải xác định rõ ràng, nhằm cung cấp bảo mật và “bảo hiểm sức khỏe” cho công ty. 
 • Cố gắng xử lý các tài liệu nhỏ để đánh giá năng lực chuyên môn. 
 • Hỏi người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, điều này sẽ giúp bạn đánh giá trước khi tuyển dụng.

Có một hợp đồng lao động cụ thể 

Khi thuê dịch vụ làm sổ sách kế toán tại quận 4 TPHCM, công ty phải có hợp đồng và các cam kết cụ thể để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ trong công việc của hai bên, cũng như có văn bản làm việc nếu có vấn đề nảy sinh. 

Liên tục theo dõi và cập nhật công việc để tìm ra giải pháp

Sau khi ký hợp đồng, công ty phải theo dõi, cập nhật tình hình và tiến độ, mức độ công việc định kỳ. Tùy theo quy mô và phạm vi đơn hàng mà có thời gian báo cáo hợp lý.

Xem thêm: Dịch vụ làm sổ sách kế toán tại quận 3 TPHCM – Thanhlapgiayphep

7. Câu hỏi thường gặp

Dịch vụ làm sổ sách kế toán tại quận 4 TPHCM

Sổ sách kế toán là gì?

Trả lời: Sổ sách kế toán là cơ sở để cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra công ty. Do đó, các tài khoản phải phản ánh chính xác ngày tháng năm, lãi lỗ của các hoạt động thương mại … và tuân thủ các chuẩn mực kế toán.

Sổ sách tài khoản chứa những gì? 

Trả lời: Các loại sổ sách kế toán chủ yếu gồm:

 • Sổ nhật ký chung; 
 • Sổ cái; 
 • Sổ chi tiết tài khoản; 
 • Sổ quỹ; 
 • Sổ tiền gửi ngân hàng; 
 • Bảng khấu hao TSCĐ; 
 • Bảng tổng hợp xuất nhập khẩu; 
 • Sổ theo dõi chi phí trả trước; 
 • Biên lai và bằng chứng thanh toán;
 • Phiếu gửi tiền.
 • Phiếu thu/chi.

Nếu không có hóa đơn, bạn có cần làm sổ sách kế toán? 

Trả lời: Dù công ty không xuất hóa đơn nhưng vẫn phải mở sổ và in sách để tránh bị phạt hành chính. Đối với sách kinh doanh, mức phạt có thể lên đến 30.000.000 đồng.

Thành lập doanh nghiệp
Hộ kinh doanh