Chính sách hoàn tiền

Điều kiện áp dụng chính sách hoàn tiền

Chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền quy định tại các điều khoản trong hợp đồng đã được ký kết với khách hàng trước đó. Nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, Thanhlapgiayphep cho phép bạn gửi yêu cầu hủy dịch vụ và cam kết hoàn tiền trong trường hợp chưa đến thời điểm thực hiện dịch vụ.

Những trường hợp được áp dụng hoàn tiền tại Thanhlapgiayphep:

 • Đối với các dịch vụ biên soạn hồ sơ: nếu khách hàng yêu cầu hủy dịch vụ trước thời hạn Thanhlapgiayphep nộp hồ sơ đăng ký thành lập giấy phép được soạn và gửi đến cho quý khách.
 • Đối với các dịch vụ đại diện theo ủy quyền để nộp nhận kết quả tại các cơ quan tổ chức: yêu cầu khách hàng hủy dịch vụ trước khi hồ sơ được nộp thành công tại các cơ quan tổ chức.
 • Đối với các dịch vụ khác:
  • Khách hàng điều chỉnh gói dịch vụ hoặc thay đổi yêu cầu (trao đổi riêng với nhân viên), áp dụng hoàn tiền cho trường hợp gửi yêu cầu trước khi chuyên viên thực hiện nộp hồ sơ.
  • Khách hàng được phép bổ sung hoặc thay đổi thông tin trước khi hồ sơ được nộp.
  • Khách hàng chịu mọi chi phí cho phần biên soạn hồ sơ nếu hồ sơ đã được gửi đi. 
  • Trong trường hợp hồ sơ đã được nộp xong, khách hàng phải chịu chi phí nộp và rút hồ sơ đã nộp.

Nhưng lưu ý quan trọng về chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền:

 • Khách hàng đã thanh toán nhưng chúng tôi không hoàn thành dịch vụ.
 • Các lỗi nghiêm trọng về dịch vụ Thanhlapgiayphep.
 • Thực hiện gói dịch vụ không đúng với thông tin được quy định trong hợp đồng đã được thỏa thuận giữa 2 bên.

Điều kiện hủy dịch vụ 

Khách hàng cần cung cấp cho Thanhlapgiayphep những thông tin liên quan về dịch vụ được thiết lập bằng các văn bản chứng từ giao nhận (bao gồm: hồ sơ ký kết, hóa đơn hay chứng từ liên quan đến giao dịch). 

Thời gian xử lý hủy dịch vụ và hoàn tiền

Thanhlapgiayphep rà soát và kiểm định trong vòng 1 ngày làm việc. 

Thực hiện hoàn tiền cho khách hàng trong ngày hôm sau.