Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Thanhlapgiayphep nhận thấy rằng những thông tin cá nhân rất quan trọng và là sự riêng tư của mỗi khách hàng. Vì vậy mà chúng tôi bảo vệ tuyệt đối tất cả các dữ liệu mà khách hàng cung cấp.

Về cách thức thu thập và xử lý thông tin của thanhlapgiayphep đều được sự đồng ý từ phía khách hàng, và chắc chắn bạn đã hoàn toàn đồng ý với chính sách bảo mật này.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Khách hàng chỉ cung cấp những thông tin liên quan đến việc hoàn tất thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh. Cụ thể chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng như sau:

  • Tên công ty, tên cửa hàng, tên đơn vị kinh doanh
  • Họ và tên, tuổi tác, địa chỉ cư trú
  • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn

Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào?

Mọi thông tin mà khách hàng cung cấp chúng tôi sẽ lưu trữ một cách cẩn thận với mục đích:

  • Gọi điện hỗ trợ tư vấn trực tiếp và kỹ lưỡng về những dịch vụ tại thanhlapgiayphep.
  • Bổ sung giấy tờ để phù hợp với những thông tư, nghị định hay chính sách mới của cơ quan thuế hiện hành.
  • Theo dõi, chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ và thực hiện bảo hành (nếu có).
  • Thực hiện khảo sát chất lượng dịch vụ bằng cách gửi email của khách hàng.

Cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của khách hàng

Trong quá trình thực hiện làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp, chúng tôi tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng và thanhlapgiayphep thực hiện theo nguyên tắc như sau:

  • Tuyệt đối nghiêm cấm cung hành vi cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3, trừ trường hợp liên quan đến pháp luật Nhà nước yêu cầu.
  • Khi sử dụng dịch vụ tại thanhlapgiayphep, chúng tôi có trách nghiệm bảo vệ thông tin của khách hàng. Toàn bộ dữ liệu thông tin khách hàng cung cấp được đội ngũ nhân viên lưu trữ một cách cẩn thận, minh bạch.
  • Mọi hành vi cố tình tiết lộ thông tin hay sử dụng những dữ liệu của khách hàng với mục đích khác đều đáng bị xử lý.

Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng

Thanhlapgiayphep chỉ lưu trữ thông tin của bạn đến khi nhận được yêu cầu ngừng lưu trữ thông tin từ phía khách hàng.