Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp sau khi thành lập là gì?

Một doanh nghiệp sau khi thành lập công ty sẽ phải chịu các loại thuế khác so với một doanh nghiệp kinh doanh tự phát. Vì vậy, sau khi hoàn tất các thủ tục và nhận kết quả thành lập công ty, doanh nghiệp phải sẵn sàng để đóng các loại thuế doanh nghiệp phải nộp sau khi thành lập công tyHôm nay, cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết các loại thuế sau khi thành lập công ty, cách tính các loại thuế đó như thế nào và nộp ở đâu thông qua bài viết sau nhé!

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

1. Thuế là gì?

Thuế hiện nay chưa có khái niệm chính xác, tùy vào mỗi gốc độ và lĩnh vực thì thuế sẽ có công dụng và ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể hiểu đơn giản thuế là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và các cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vì lợi ích chung.

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp sau khi thành lập công ty có rất nhiều khoản, mỗi đối tượng hay hoạt động kinh doanh sẽ phải đóng các loại thuế doanh nghiệp phải nộp được yêu cầu vào ngân sách nhà nước. Theo quy định nếu cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức hay doanh nghiệp nào trốn tránh hoặc chống lại việc nộp thuế sẽ bị chế tài của phá luật. 

Thủ tục, hồ sơ thành lập công ty cần những gì?

2. Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp sau khi thành lập công ty là gì và cách tính

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

Theo quy định của pháp Luật, doanh nghiệp sau khi thành lập công ty, các loại thuế doanh nghiệp phải nộp của công ty gồm các loại như sau: Lệ phí môn bài, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế xuất nhập khẩu, Thuế tài nguyên và Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.1 Lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là một trong các loại thuế doanh nghiệp phải nộp sau khi thành lập công ty. Lệ phí này được thanh toán định kỳ hàng năm dựa trên số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc doanh thu của năm.

Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ít hơn hoặc bằng 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài phải nộp là 2 triệu đồng/ năm.   

Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng hoặc là các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp và tổ chức kinh tế khác thì mức lệ phí môn bài phải đóng sau khi thành lập công ty  sẽ là 1.000.000 đồng/năm.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng cần phải đóng lệ phí môn bài cho nhà nước. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo  một số trường hợp doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài được quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP.

Thành lập công ty mất bao lâu?

2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế thứ 2 nằm trong các loại thuế doanh nghiệp phải nộp sau khi thành lập công ty dựa trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Căn cứ theo quy định tại Luật Thuế tndn 2008 sửa đổi, bổ sung 2013, 2014. Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được tính dựa trên thu nhập tính thuế và thuế suất.

Công thức: 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = (Thu nhập tính thuế theo kỳ) X (Thuế suất).

Trong đó: 

 • Thu nhập tính thuế = (Doanh thu + Cá khoản thu nhập khác) – (Chi phí sản xuất, kinh doanh – Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển).
 • Thuế suất: Nhìn chung mức thuế suất doanh nghiệp phải chịu là  20%. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng tại Việt Nam thì mức thuế suất là từ 32% – 50%). 

2.3 Thuế giá trị gia tăng

Hiểu nôm na, thuế giá trị gia tăng là một trong những các loại thuế doanh nghiệp phải nộp sau khi thành lập công ty và đây được xem là thuế gián thu và được được tính dựa trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ quá trình sản xuất, lưu thông cho đến khi tới tay người tiêu dùng.

Hiện, bạn có thể sử dụng 2 phương pháp để tính thuế giá trị gia tăng là  phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.

Trong đó:

 • Phương pháp khấu trừ: Thuế GTGT = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào
 • Phương pháp trực tiếp: Thuế GTGT = GTGT của hàng hóa x Thuế suất GTGT của hàng hóa đó

Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa được tính theo các mức: 0%, 5%, 10% tùy thuộc vào mặt hàng kinh doanh mà công ty bạn hoạt động trao đổi và buôn bán.

2.4 Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế tiếp theo trong các loại thuế doanh nghiệp phải nộp sau khi thành lập công ty và được hiểu là khoản tiền phải trích nộp từ một phần tiền lương và nguồn thu khác của người tạo ra thu nhập đóng cho cơ quan Thuế để nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. 

Công thức: 

Thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế TNCN x Thuế suất

Trong đó:

 • Thu nhập tính thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế TNCN – Các khoản giảm trừ gia cảnh.
 • Thuế suất thuế TNCN sẽ  5%, 15%, 30%, 35%,… tùy theo mức thu nhập hàng tháng của người tạo ra thu nhập đóng thuế. 

2.5 Thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu là loại thuế gián thu thứ 2 trong các loại thuế doanh nghiệp phải nộp sau khi thành lập công ty, được thu từ các loại hàng hóa được xuất hoặc nhập khẩu qua biên giới Việt Nam.

Công thức:

 • Mặt hàng áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm: 

Thuế xuất nhập khẩu phải nộp = số lượng hàng hóa thực tế xuất, nhập khẩu x Trị giá tính thuế trên mỗi đơn vị x Thuế suất thuế xuất nhập khẩu.

 • Mặt hàng áp dụng thuế suất tuyệt đối: 

Thuế xuất nhập khẩu phải nộp = Số lượng hàng hóa thực tế xuất nhập khẩu x Mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị.

2.6 Thuế tài nguyên

Trong các loại thuế doanh nghiệp phải nộp sau khi thành lập công ty, thuế tài nguyên là loại thuế chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh dựa trên việc khai thác tài nguyên môi trường. 

Công thức:

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Giá tính thuế đơn vị tài nguyên x Thuế suất tài nguyên. 

Trong trường hợp thuế suất của ngành hàng công ty bạn kinh doanh đã được quy định bởi nhà nước thì thuế tài nguyên phải nộp sẽ phải theo công thức sau: 

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ = Sản lượng tài nguyên khai thác x Mức thuế tài nguyên ấn định trên một đơn vị tài nguyên khai thác. 

2.7 Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế cuối cùng trong các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty. Loại thuế này được tính cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định bởi pháp luật.

Công thức:

Thuế tiêu thụ đặc biệt = giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt x thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Nộp các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty ở đâu?

Sau khi tính được các loại thuế phải nộp khi đã thành lập doanh nghiệp. Bước tiếp theo bạn cần nộp các loại thuế ở các nơi như: 

 • Đến và đóng trực tiếp tại kho bạc nhà nước;
 • Nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế;
 • Nộp trực tiếp tại ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng;
 • Giao dịch điện tử thông qua chữ ký số.

Hy vọng các thông tin được cung cấp trên, bạn đã biết các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty cũng như cách tính và địa điểm nộp các loại thuế đó. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về thông tin trên, hãy bình luận bên dưới để được giải đáp nhé!

 

Luật sư Ngô Thị Ngọc Thúy

Luật sư Ngô Thị Ngọc Thúy - Người có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ doanh nghiệp như thành lập công ty, thành lập chi nhánh...Hiện đang làm CEO tại công ty TNHH ThanhLapGiayPhep. Với sứ mệnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới thành lập để có thể dễ dàng hoạt động kinh doanh hơn. Website:

Leave a Comment