Các loại hình doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam

Hiện nay các loại hình doanh nghiệp hợp pháp ở Việt Nam bao gồm: Công ty Cổ phần, Công ty Tư nhân, Công ty TNHH và Công ty hợp danh. Mỗi loại hình sẽ có các đặc trưng và ưu nhược điểm riêng. Cùng tìm hiểu chi tiết ưu điểm của các loại hình doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam cùng chúng tôi nhé! 

1. Doanh nghiệp là gì?

các loại hình doanh nghiệp hợp pháp ở Việt Nam

Theo quy định của pháp luật một tổ chức được xem là doanh nghiệp khi tổ chức đó có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Doanh nghiệp được thừa nhận và thực thể có tính pháp lý, có thể nhân danh tham gia quan hệ pháp luật và có thể tham gia vào các quan hệ trong giao lưu dân sự cũng như quan hệ tố tụng. 

Chức năng và nhiệm vụ chính của doanh nghiệp là sản xuất, mua bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ nhằm mục tiêu thu lợi nhuận hoặc thực hiện chính sách kinh tế – xã hội.

Hiện nay ở Việt Nam có 4 loại hình doanh nghiệp hợp pháp được quyền kinh doanh hàng hóa và dịch vụ. Cùng tìm hiểu ưu điểm của các loại hình doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam cũng như nhược điểm của từng loại hình để dễ dàng đưa ra quyết định nhé!

Thành lập công ty cần những gì?

2. Các loại hình doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam hiện nay

2.1 Công ty cổ phần

Công ty cổ phần được biết đến với vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông, trong đó cỏ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty dựa trên số vốn đã góp vào.

Theo quy định công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc). Ngoài ra, nếu công ty cổ phần có trên 11 cổ đông thì phải thành lập Ban kiểm soát. Đại hội cổ đông phải được họp ít nhất 1 lần/năm. 

Trong ưu điểm của các loại hình doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam, ưu điểm của công ty cổ phần gồm :

 • Cơ cấu vốn linh hoạt, dễ huy động, nhờ vào quyền phát hành cổ phiếu và trái phiếu ra thị trường và không bị giới hạn số lượng cổ đông. 
 • Ít rủi ro cho người chủ sở hữu, bởi họ chỉ chịu trách nhiệm cho các khoản nợ và tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp của mình. 
 • Dễ dàng mở rộng, lĩnh vực và ngành nghề sản xuất kinh doanh nhờ vào khả năng hoạt động của công ty cổ phần không bị giới hạn bởi pháp luật.
 • Các thủ tục và quy trình chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng. Cổ đông có quyền được mua bán hoặc trao đổi cổ phần ngay cả cho các cán bộ công chức và thực hiện giao dịch đơn giản trên sàn chứng khoán.

Nhược điểm của mô hình công ty cổ phần gồm:

 • Khó quản lý công ty vì số lượng cổ đông không bị giới hạn nên rất lớn, có thể là người bạn quen biết hoặc không, tệ nhất là các nhóm lợi ích cổ đông sẽ phân hóa thành và đối nghịch lẫn nhau.
 • Khó khăn và phức tạp trong quá trình thành lập công ty  và quản lý bởi bị giới hạn và ràng buộc bằng các quy định của pháp luật.

Thành lập công ty mất bao lâu?

2.2 Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân có thể do một cá nhân làm chủ, không có tư cách pháp nhân nên tài sản của doanh nghiệp sẽ là tài sản của cá nhân. Dù không phải là một trong những loại hình doanh nghiệp với quy mô hoành tráng, doanh nghiệp tư nhân cũng có nhiều ưu điểm của các loại hình doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam.

Do đó, chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đến tất cả hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, chủ sở hữu có thể thuê một người khác quản lý các công việc thay tuy nhiên trách nhiệm pháp lý là của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân.      

Ưu điểm:

 • Doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền chủ động hoàn toàn trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chủ động trong việc quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. 
 • Cơ cấu doanh nghiệp đơn giản dễ quản lý.
 • Ít bị ràng buộc bởi pháp luật.
 • Tạo sự tin tưởng tuyệt đối với khách hàng và đối tác, người sở hữu sẽ chịu trách nhiệm vô hạn về mọi hoạt động kinh doanh của công ty mình bằng chính tài sản của họ.

Nhược điểm:

 • Rủi ro cao cho công ty tư nhân bởi loại hình công ty này không có tư cách pháp lý.  
 • Mang đến trách nhiệm lớn cho chủ doanh nghiệp vì họ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ không những bằng tài sản công ty mà lẫn cả tài sản của họ.

2.3 Công ty trách nhiệm hữu hạn

Trong ưu điểm của các loại hình doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam, ưu điểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn được xem là đa dạng nhất. Bởi công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam được chia thành 2 loại hình nữa là công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Trong đó, mỗi doanh nghiệp đều có những điểm ưu và khuyết điểm khác nhau cùng tìm hiểu nhé! 

2.3.1 Công ty TNHH Một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được hiểu là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Trong đó, chủ sở hữu sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

Ưu điểm:

 • Cơ cấu công ty đơn giản. 
 • Dễ quản lý và đưa ra các quyết hay quản lý về các hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Là công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Chủ doanh nghiệp TNHH 1 thành viên có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho các tổ chức, cá nhân khác.

Nhược điểm: 

 • Không có quyền phát hành cổ phiếu nên sẽ khó huy động vốn và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
 • Trong trường hợp công ty còn các khoản nợ chưa trả chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận của công ty. 
 • Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên không có quyền trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào công ty.

2.3.2 Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập khi ít nhất có 2 thành viên góp vốn và tối đa là 50 người. Cũng như công ty TNHH 1 thành viên, mang nhiều ưu điểm của các loại hình doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam. Mô hình công ty này cũng có tư cách pháp lý nên chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt.

Thành viên góp vốn trong công ty phải có trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty. 

Ưu điểm

 • Ít rủi ro cho người chủ sở hữu hơn so với loại hình công ty TNHH 1 thành viên do công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi số vốn góp vào. 
 • Vì là công ty trách nhiệm hữu hạn nên ít rủi ro cho người góp vốn.
 • Nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, nhờ vào chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ.

Nhược điểm:

 • Vì là công ty trách nhiệm hữu hạn nên bạn sẽ không uy tín trong mắt đối tác bằng công ty tư nhân. 
 • Phải chịu sự điều chỉnh và quản lý chặt chẽ của pháp luật hơn là công ty tư nhân và công ty hợp danh.
 • Không có quyền phát hành cổ phiếu nên sẽ khó để huy động vốn bằng công ty cổ phần.

2.6 Công ty hợp danh

Công ty hợp danh cũng là một trong số những loại hình có nhiều thế mạnh trong số ưu điểm của các loại hình doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam. Công ty hợp danh được định nghĩa là mẫu công ty có ít nhất hai thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty. Ngoài ra, các thành viên của công ty hợp danh cũng có thể có thành viên góp vốn.

Trong đó, vai trò của thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào. Tỷ lệ chia lợi nhuận kinh doanh sẽ cho các thành viên góp vốn sẽ được quy định tại điều lệ công ty.

Ưu điểm:

 • Dễ dàng tạo được sự uy tín và sự tin tưởng của khách hàng và đối tác khi công ty hợp danh được tạo nên từ sự kết hợp uy tín của từng cá nhân góp vốn và chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn với các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của từng cá nhân góp vốn. 
 • Dễ điều hành và quản lý vì số lượng các thành viên góp vốn trong công ty hợp danh ít. Thường là những người quen biết và có uy tín với nhau.

Nhược điểm:

 • Rủi ro cho các thành viên góp vốn cao, do chế độ liên đới và chịu trách nhiệm vô hạn với các hoạt động của công ty.
 • Không có quyền phát hành trái phiếu, cổ phiếu hay tín chỉ tiền gửi,… ra thị trường.

Vậy là các đặc điểm và nhược ưu điểm của các loại hình doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam đã được bạn nắm rõ rồi. Nếu thấy bài viết hay đừng quên chia sẻ với mọi người xung quanh nhé! Ngoài ra, nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp hay muốn tìm hiểu sâu hơn về các loại hình trên, hãy liên hệ với chúng tôi.

Luật sư Ngô Thị Ngọc Thúy

Luật sư Ngô Thị Ngọc Thúy - Người có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ doanh nghiệp như thành lập công ty, thành lập chi nhánh...Hiện đang làm CEO tại công ty TNHH ThanhLapGiayPhep. Với sứ mệnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới thành lập để có thể dễ dàng hoạt động kinh doanh hơn. Website:

Leave a Comment